Kaitse oma investeeringut

Hoone rekonstrueerimise, püstitamise või laiendamise käigus on vaja omanikujärelvalve hoolast silma. Kuigi ehitusobjektil korraldab tööd ehitusjuht on kohal ka omanikujärelvalve, kes on kliendi esindaja ning teeb kindlaks, et töid tehakse seaduste järgi ning kvaliteetselt. Mitte ainult, kuid sealjuures kontrollib järelvalveametnik, milliseid materjale kasutatakse, kas ehituse ala on ohutu ja kas vajalik dokumentatsioon on olemas.

Peale ehitise valmimist peab hoone vastama sellele projektile, mis sai ehitusloa ning mille alusel töid tehakse. Eespool kirjeldatu on aluseks näiteks uuele hoonele kasutusloa saamiseks.

All on Teile toodud Omanikujärelevalve teenuse hinnapaketid:

Baas pakett

Tunnihind on 35 EUR+KM, akteerimine tunnitabeli alusel kuu lõikes.
Minimaalne maht – 8 tundi kuus (280 EUR+KM).
Objekti ülevaatused ja koosolekud arvestatakse alates väljasõidust kuni koosoleku lõpuni.

Sõltuvalt objekti kestvusest ja keerukusest kogumaksumus võib varieeruda ~2800…4000 euroni.

Fikseeritud kuutasuga

lepitakse kokku kindlad päevad või ajad, millal Omanikujärelevalve insener on objektil ning on võimalik konsulteerida olulistes küsimustes, kontrollida dokumentatsiooni ja osutada teisi allpool nimetatud teenuseid.

Soovitatav on vähemalt kaks päeva nädalas kohapeal 2 tunni jooksul (kuutasu 2*2*4*30=480 EUR+KM)

Individuaalne

hinnapakkumine – vastavalt projekti eeldatud kogukestvusele tehakse kalkulatsioon, mis käsitleb kogu projekti vältel tehtud töid ning akteeritakse proportsionaalselt vastavalt teostatud töödele kokkulepitud mahus.

Üksikelamute puhul on üldjuhul kogu paketi maksumuseks 3500 EUR+KM

@