Ehitis osade ning süsteemide audit

Ehitise audit on hoone või selle osa visuaalne ülevaatus asjatundja poolt. Auditi tulemusena hinnatakse näiteks seinte, katusetalade, sokli või mõne muu hooneosa seisukorda ja ohutust. Väära tehnoloogia kasutamisel uute akende paigaldamise käigus võivad uued aknad rohkem külma läbi lasta, kui vanad. Kauem kasutusel olnud hoonetes võivad tuletõkkematerjalid korstna vahetus läheduses amortiseeruda ning kütteperioodil ohtu valmistada. Taoliste vigade paremal juhul puudumine või esinemine ongi meie kindlaks teha.

Auditi alusel on hoone omanikul hea planeerida, milliseid remonttöid järgmisena ette võtta. Samuti on võimalik ehitusdokumentatsiooni puudumisel ekspertiiside põhjal taodelda kasutusluba. Üldjuhul on ehitus-tehnilise auditi hind vahemikus 550…900 eurot, kuid iga objekti puhul koostame individuaalse hinnapakkumise.

Mida kontrollitakse?


Ülevaatuse käigus kontrollivad meie insenerid järgmiseid hoone osasid:


• Krunt, ligipääsu teed, vundament

• Hoone üldine välisilme ja kattematerjalid

• Kõrvalhooned

• Katus

• Garaaz/panipaigad

• Põhikonstruktsioonid 
• Pööning ja kelder


• Veevarustuse süsteemid


• Kütte ja jahutussüsteemid


• Ventilatsioonisüsteemid


• Elektrisüsteemid

Miks on ehitise audit vaja?


Hoone audit on mõistlik tellida järgmistel juhtudel:


• kui kavatsete osta maja ning ei ole kindel, kas kõik selle elemendid on korras

• kui tahate hinnata võimaliku remondi vajadust ja mahtu

• kui on soov saada kasutusluba ehitisele, millel puudub nõuetekohane ehitusdokumentatsioon

Teenuse hind


Meie üldehituslik-tehnilise auditi hind sõltub mitmest parameetritest, näiteks:


• Milline ehitusdokumentatsioon on säilinud?

• Kas oli koostatud korrektne ehitusprojekt

• Kas ehitisele sai vormistatud ehitusluba või teatis

• Millised tehnovõrgud on ühendtatud majja

• Aluskonstruktsioonidele ligipääsu võimalus (seinte ja lae avamine)

• Ehitise asukoht

@